Правила користування
Дитячо - юнацькою бібліотекою


Старобільська дитячо- юнацька бібліотека - інформаційний, культурний центр, що запеспечує найбільш повне формування, зберігання та загальнодоступне використання документально- інформаційних ресурсів.

/Files/images/96419766.gif

1. Загальні положення

1.1 Правила користування дитячо- юнацькою бібліотекою розроблені у відповідності до Типових правил, затверджених наказом Міністерством культури і мистецтв України від 22.06.2001 року № 538/5729.


1.2 Користування бібліотекою безкоштовне. Окремі види послуг- платні,їх перелік і розмір плати визначається бібліотекою в порядку, встановленому кабінетом Міністрів України.


1.3 Користування автоматизованими робочими місцями в зоні обслуговування проводяться за окремими правилами.

2. Правила користувачів

2.1 Кожний громадянин України, якому виповнилось 15 років, незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження ,політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, організації, установи має право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: абонемента, читального залу, організації доступу до мережі Інтернет.


2.2 Користувачі бібліотеки мають право:
• Безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково- бібліографічний апарат.
• Безоплатно отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.
• Безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки.
• Одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент ( далі МБА).
• Одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку , Інтернетом.
• Користуватися іншими видами послуг, в тому числі на платній основі.
• Брати участь в роботі рад.
• Користувачі дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування за документами своїх батьків.
• Користувачі похилого віку та люди з інвалідністю можуть отримувати послугу книго ношення.


2.3 Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою обмежується до 10-15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються для опрацювання в читальному залі, не обмежуються. Бібліотека самостійно визначає види і типи документів, що видаються лише в читальному залі.


2.4 Термін користування документами поза бібліотекою може бути продовжений на 15 днів, якщо на них відсутній попит користувачів. Користувачі мають право виносити за межі бібліотеки документи , якщо вони записані у формулярі або в іншому обліковому документі. За межі бібліотеки видаються книги, інші документи з абонемента.


2.5 Рідкісні та цінні документи , довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.


2.6 У разі відсутності у бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх ( або копії) з інших бібліотек через МБА. При цьому бібліографічний пошук, амортизаційні нарахування і поштові витрати у межах СНД оплачує користувач. В межах України користувач оплачує лише поштові витрати. Документи, отримані через МБА використовуються протягом 30 днів у читальному залі.


2.7 Особи,які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотеки, а також не мають місцевої регістрації, мають право користуватися тільки її читальними залами. Документи за межі бібліотеки не видаються.
2.8 Окремі категорії читачів, зокрема пенсіонери та інваліди, мають право на пільги , встановлені бібліотекою.


2.9 Користувач має право вносити благодійні внески на розвиток бібліотеки.

3. Обов'язки користувачів
/Files/images/79966779.gif

3.1 Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що замінює його, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки. Перереєстрація читачів здійснюється щорічно.
У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.
Підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють батьки, або особи,під наглядом яких перебувають діти.
Користувачі бібліотеки допускаються у відділи бібліотеки без верхнього одягу , валіз та сумок.


3.2 Користуючись каталогами і картотеками, документи з бібліотечного фонду, ПК читач повинен дбайливо ставитись до них, при одержанні документів має перевірити їх кількість та наявність пошкоджень, в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені в документах пошкодження несе користувач.


3.3 Кожен документ, виданий за межі бібліотеки в абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.


3.4 Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, чи одержаний через МБА, за домовленістю з бібліотекою- фондоутворювачем, повинен замінити його аналогічним документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.


3.5 За втрату або псування документу з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем, відповідність несуть його батьки, навчальний заклад, чи установа ,під наглядом яких він перебуває.

4. Обов'язки бібліотеки з обслуговування користувачів.
Бібліотека зобов’язана:


4.1 Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. платні.


4.2 Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.

4.3 Дбати про культуру обслуговування.


4.4 формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками , сприяти підвищенню культури читання.


4.5 Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачем документів.


4.6 Враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів.

Кiлькiсть переглядiв: 199

Коментарi